Pulsen combine hjälper landskrona


Nytt verksamhetssystem ska effektivisera administrationen inom omsorgsförvaltningen i Landskrona.


Landskrona påbörjar ett nytt samarbete med IT-företaget Pulsen kring ett nytt verksamhetssystem till stadens omsorgsförvaltning. Lösningen, som heter Pulsen combine, kommer att öka effektiviteten och rättssäkerheten i hela omsorgsprocessen – från myndighetsbeslut till själva utförandet. Runt 1200 medarbetare inom samtliga yrkeskategorier vid omsorgsförvaltningen i Landskrona stad kommer att använda systemet, som planeras vara i full drift till hösten 2016.


För två år sedan tog Landskrona stads omsorgsnämnd beslut om att upphandla ett nytt verksamhetssystem som skulle underlätta administration och dokumentation.

Omsorgsförvaltningen sökte en mobil lösning som främst integrerade och effektiviserade administration kring handläggningsprocesser, dokumentation och uppföljning men som också bidrog till att rättssäkra insatserna för brukarna.


Sex leverantörer visade upp sina verksamhetssystem för Landskronas omsorgsförvaltning och utifrån dessa togs kravspecifikationen fram som i augusti 2014 annonserades ut i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Tre företag uppfyllde kraven för att gå vidare i upphandlingen som Pulsen senare vann i höstas.


" Vi vill ha ett effektivt verksamhetssystem som täcker hela processen – från myndighetens handläggning till att utförda insatser generar underlag för fakturering av brukare och ersättningar till utförare. För oss är det väldigt viktigt att alla användare av systemet har mobil tillgång till all dokumentation, för en trygg och säker vård."


Enligt Susanne Arvidsson på Landskrona stad vann Pulsen combine upphandlingen eftersom systemet kunde uppfylla alla kvalitetskrav till den mest fördelaktiga kostnaden. Tack vare systemet kommer Landskrona stads administrationstider att halveras då all dubbeldokumentation försvinner. Dokumentationen blir också mer rättssäker, med bättre översikt och enklare tillgång till underlag och uppföljning av viktig information i systemet, för såväl handläggare som övriga medarbetare inom omsorgsförvaltningen.


Inom ramen för avtalet ansvarar Pulsen för implementering och drift av Pulsen combine under tre år, med möjlig förlängning av samarbetet till tio år. Runt 1200 medarbetare med olika yrkesroller, såsom handläggare, legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster och undersköterskor, enhetschefer, samordnare och avgiftshandläggare kommer att jobba i det nya systemet, som ska vara i drift hos Landskronas omsorgsförvaltning till nästa höst.


Pulsen combine har utvecklats av kommuner för kommuner. Molnlösningen knyter samman brukare, myndigheter och utförare och är ett modernt och heltäckande IT-stöd för den kommunala socialtjänsten.


Dela gärna
Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Skicka detta via e-post