Kontakt

BORÅS

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Besöksadress: Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Tfn: 033-17 18 00 Fax: 033-12 33 70

GÖTEBORG

Frölundagatan 118, 431 44 Mölndal

Tfn: 031-709 82 00 

KARLSTAD

Postadress: Box 8023, 650 08 Karlstad

Tfn: 033-17 18 00 (vxl Borås) Fax: 033-10 77 42 (Borås)


MALMÖ

Carlsgatan 12A, 211 20 Malmö

Tfn: 040-635 36 70

STOCKHOLM

Postadress: Box 904, 170 09 Solna

Besöksadress: Pipers väg 28, 170 73 Solna

Tfn: 08-553 333 00 Fax: 08-553 333 99

TROLLHÄTTAN

Åkerssjövägen 10, 461 55 Trollhättan

Tfn: 033-17 18 00 (vxl Borås)  Fax: 033-10 77 42 (Borås)

ULRICEHAMN

Vistaforsvägen 3, 523 37 Ulricehamn

Tfn: 033-17 18 00 (vxl Borås)  Fax: 033-10 77 42 (Borås)

FINLAND, HELSINGFORS

Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa, Finland

Tfn: +358 50 517 5778