Blundande man i gräset med dator på magen

Förmågan att kunna erbjuda rätt tjänst, i rätt tid, på rätt plats gjorde att vi tog ledningen från start 1964. Vi fick tidigt tillfälle att visa vårt kunnande i att bygga effektiva IT-system i branscher där många människor manuellt hanterade stora mängder variationsrik information. När våra tidiga kunder inom textilindustrin och postorder-handeln snabbt kunde räkna hem system-investeringarna, fick vi en ordentlig medvind in i nya branscher och verksamheter.

Här är några betydelsefulla årtal i Pulsens historia:

1964Datakonsult Wigar Bartholdson startar dataverksamhet i nära samarbete med textilföretaget Eiser i Borås. Samma år erbjuds Bartholdson proffskontrakt av en schweizisk fotbollsklubb. Han avböjer, fokuserar på företaget och första personalen anställs under året.
1965Eiser (Eiserdata) inför kontinuerlig datadrift och ett flertal textilföretag i Borås knyts till verksamheten, bl.a. Saxylle Kilsund och Bröderna Wennerlund.
1966Josefssons Postorder och Viskans Kraft blir nya kunder hos Eiserdata.
1967Företaget byter namn till Boråsdata AB.
1971Boråsdata flyttar till egna lokaler i Borås.
1974Sjuhäradsdata AB bildas. Boråsdata, Eiser och Josefssons Postorder är delägare. De första Online-systemen tas i bruk och blir snabbt en succé.
1979Eiser och Boråsdata äger hälften var i Sjuhäradsdata AB.
1982Boråsdata blir återförsäljare för IBM PC.
1983Inför börsnoteringen får företaget det nya, framåtskridande namnet Pulsen. Platsen är Studio Bubblan i Borås och upphovsmännen är Kari Palmqvist och Wigar Bartholdson. Detta år förvärvas även fastigheten Blåklinten i Borås.
1984Pulsen introduceras på Stockholmsbörsens OTC-lista. Sjuhäradsdata blir helägt dotterbolag och tillsammans med en del andra företagsförvärv bildas en koncern. Pulsen blir agent för IBM minidatorer. Omsättning: 25 Mkr.
1985Pulsen öppnar butiker i Jönköping och Vänersborg. Pulsens kundstock består av drygt 20 stora och medelstora företag.
1986Pulsen blir IBM-agent för S/36 och S/38.
1988Försäljningsetablering sker i Göteborg. Samtidigt blir företaget agent för AS400. Pulsen Datasystem utvecklar ett system för kommun- och länsbibliotek (Public).
1989Förvärv av Eurodata.
1990Fler än 50 stora och medelstora företag och kommuner i Sverige använder Pulsens produkter och tjänster. Omsättningen passerar 100 Mkr.
1991En av Pulsens kunder som driver postorderförsäljning etablerar sig i Norge och det visar sig att Pulsens handelssystem för den internationella marknaden fungerar väl.
1992Pulsen lämnar börsens OTC-lista. Pulsen förvärvar 60% av Rowika i Göteborg. Fastigheten i Högsbo, Västra Frölunda förvärvas. Dotterbolaget PEDAB Distribution blir distributör för IBM PC-produkter.
1993Sjuhäradsdata byter namn till Pulsen Dataproduktion AB.
1994Pulsen inleder samarbete med Bonniergruppen. Ett klubbsystem för 2000-talet utvecklas. Pulsen ansvarar även för driften. Omsättningen passerar 200 Mkr.
1995Pulsen förvärvar Network Connectivity i Borås, som säljer servrar och nätverk. Pulsen får sin första utlandskund. Omsättningen passerar 400 Mkr.
1996InformationsKompaniet förvärvas, med verksamhet i Stockholm och Göteborg.
1997VOAC (senare Parker Hannifin) etablerar genom Pulsen kommunikation med 13 länder i Europa samt USA. Förvärv av fastigheterna Astern i Borås och Högsbo i Göteborg.
1998Pulsen samlar verksamheten i två dotterbolag: Pulsen Data AB och Pulsen Fastighets AB. Omsättningen passerar 700 Mkr.
1999SCP i Stockholm och Unimax i Malmö förvärvas. Omsättning detta år är drygt 900 Mkr.
2000Under året sjösätts Pulsens nya organisation ”Ett Pulsen” med affärsområdena Pulsen Application, Pulsen Integration, Pulsen Systems och Pulsen Production. Pulsen Systems öppnar kontor i Malmö. Förvärv av fastigheten Växten i Bergshamra, Solna.
2001Förvärv görs av delar av MinDator-koncernen i Stockholm och etablering i Karlstad stärker Pulsen Integrations profil. Pulsen Systems blir IBMs första partner inom området zSeries (390). Pulsen bygger en gångbro över motorvägen R40 mellan två av koncernens fastigheter i Borås.
2002Pulsen Application och Pulsen Integration utvecklar portalsystem för 24-timmarskommuner. Pulsen Integrations kontor i Vänersborg flyttas till Trollhättan. Sveriges största hem-PC-affär görs med Volvo och IBM/Pulsen. Pulsen Konferens och Restaurang Astern invigs i Borås.
2003Pulsen Systems erhåller IBMs utmärkelse ”Bästa Business Partner alla kategorier 2003”. Förvärv görs av NOGUI, Thystrup Data och Bluetech.
2004Pulsen blir utsedd av IBM till "Årets Business Partner 2004". Pulsen firar 40 år. NewSkills i Stockholm förvärvas.
2005Pulsen Consumer bildas för att serva kunder med hem-PC-lösningar. Pulsen Integrations webbhandel, it-butiken.se, utvecklas med tryckt katalog och försäljning per telefon. Affärssystemet Harmoney, som vänder sig till företag med handels-, webb-, butiks- och klubbverksamheter, produktionssätts. Pulsen Finance skapas. Pulsen Fastighet öppnar konferens- och restaurangverksamhet i Borås.
2006Förvärv görs av B&B Soft AB som blev PEDAB Software One AB. Pulsen blir utsedd av IBM till "Årets Business Partner 2006".
2007Pulsen Systems Solution AB bildas som ett dotterbolag till Pulsen Systems AB. Etablering i Finland sker via PEDAB Software Oy. Pulsen Application tecknar avtal om att utveckla framtidens IT-stöd för Socialtjänsten. Pulsen får avtal i Vervas upphandling "Programvaror och tjänster 2007". Omsättning 1,1 miljarder kr.
2008Pulsen satsar stort mot den offentliga sektorn genom omsorgssystem och säker identitet och åtkomst. Pulsen Finance har blivit Pedab Finance. Satsningar har gjorts i fonder till riskkapitalbolag. Omsättningen slog rekord – 1,2 miljarder kr.
2009Lehman Brothers utlöste en global finansiell kris hösten 2008 vilket påverkade all verksamhet mer eller mindre. Pedab har öppnat kontor i Köpenhamn och Oslo. Ny VD för Pulsen Data anställdes från SKF. Omsättningen slog nytt rekord – dryga 1,3 miljarder kr.
2010Pulsen har nu starka affärssystem inom konsumenthandel och offentlig sektor. Pulsen har stärkt ställningen som specialist inom systemintegration mot näringsliv och offentlig sektor. Nya rekord: Omsättningen ca 1,4 miljarder kr och resultatet över 100 Mkr.

kontaktbild

Kontaktperson

Wigar Bartholdson 

Ägare och grundare, Pulsen AB


kontaktbild

Kontaktperson

Jonus Bartholdson

VD Pulsen AB


kontaktbild

Kontaktperson

Kjell-Ove Jonsson

VD Pulsen Integration AB


kontaktbild

Kontaktperson

Klaes Göransson

VD Pulsen Omsorg AB


kontaktbild

Kontaktperson

Martin Hogmalm

VD Pulsen Production AB


kontaktbild

Kontaktperson

Mika Vikman

VD Pulsen Retail AB