Blundande man i gräset med dator på magen

Koncernekonomi

Välkommen att ta del av Pulsens årsredovisning för 2015/2016, vårt femtioandra verksamhetsår.

Wigar Bartholdson och Jonus Bartholdson, Pulsen AB

 

Pulsenkoncernen är idag ett familjeföretag med en mängd olika verksamheter. Från industribolag till IT-bolag. Från service- och hårdvaruleverans till tjänstefiering av erbjudandet. Från textilarvet i Borås till herrgårdshistoria i Stockholm.

Gemensamt för våra verksamheter är att de bygger på ett entreprenörskap om att goda affärer är bra affärer för båda parter. Att långsiktiga företagsvärden byggs genom att hela tiden vara kundorienterad kombinerat med en god organisatorisk uthållighet.

Strategiska satsningar på expansion

Verksamhetsåret 2015/2016 har mer än något annat präglats av satsningar och investeringar. En rad strategiska satsningar har gjorts under året och vi fortsätter att investera betydande belopp i expansionen av våra verksamheter. Detta är något som förstås påverkar resultatet men långsiktigt sett har Pulsen lagt grunden till en starkare intjäning i de olika verksamheterna.

Trygghet, kvalitet och långsiktighet

Pulsens kultur handlar om att tillsammans med ett framåtsträvande affärsmannaskap vårda våra kundrelationer genom trygghet, kvalitet och långsiktighet. Därför arbetar vi ständigt med att vara så högpresterande som möjligt i vår servicegrad och kvalitativa i våra leveranser. Den inställningen har gett oss hög kundnöjdhet i över 50 år och ser ut att vara fortsatt lyckosam för en överskådlig framtid.

Fortsatt framgångsrik utveckling

Vi är aldrig bättre än vad kunderna säger och utifrån våra tydliga konkurrensfördelar och goda kultur skall vi återta tillväxtpositionen på marknaden inom respektive segment.

Det lyckas vi med genom att fortsätta vår framgångsrika utveckling av befintliga och nyförvärvade verksamheter. Där vi skapar tillväxt, goda resultat och riktigt bra arbetsplatser för vår viktigaste resurs – våra medarbetare.

Wigar Bartholdson
Jonus Bartholdson

ÅRSREDOVISNING 2016-17

Ladda ner Pulsens årsredovisning 2016-17PDF
[PDF, 13 MB]


BESTÄLL ÅRSREDOVISNING PÅ PAPPER 

Jag vill beställa ett tryckt exemplar av den publicerade årsredovisningen.  

kontaktbild

Kontaktperson

Niclas Österberg

CFO