Blundande man i gräset med dator på magen

IT-relaterad kärnverksamhet

Pulsens verksamheter består av Pulsen Data, Pedab Group, Pulsen Fastighet, Pulsen Förvaltning och BRAW Invest. Koncernens verksamhet omfattar försäljning av konsulttjänster, tillämpningsprogram, datorer/datakraft, nätverkstjänster, licenser, finansförvaltning samt fastighetsförvaltning. Utöver kärn-verksamheten har koncernens komplementverksamheter Pulsen Förvaltning och BRAW Invest direktinvesteringar av olika slag. Pulsen AB är koncernmoder. Styrelsens säte finns i Borås.


kontaktbild

Kontaktperson

Wigar Bartholdson 

Ägare och grundare, Pulsen AB