Mule grundutbildning

14-15 november i Pulsens lokaler i Göteborg/Mölndal


Pulsen erbjuder en för våra kunder anpassad svensk grundutbildning i Mule, kärnan i Anypoint Platform från MuleSoft. Den är baserad på de erfarenheter som Pulsen har från olika typer av projekt, främst för kommuner och med Pulsen Connections arkitektur. Utbildningen vänder sig till kursdeltagare som vill lära sig grunderna i att utveckla integrationer i Mule, samt få inblick i hantering av Mule ur ett drifts- och förvaltningsperspektiv.

Du kommer att lära dig:

  • Vilka komponenter som ingår i Pulsens Mule-baserade integrationsplattform.
  • Hur driftsmiljön för Mule ser ut och fungerar.
  • Utveckla enklare integrationsflöden i Anypoint Studio (utvecklingsverktyg för Mule).
  • Grunderna i utveckling och användning av API:er i Mule.

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på utveckling.

Kursen är generell, men baseras på aktuell version av Pulsen Connections Integration Platform (PCIP) och Mule, för närvarande PCIP 2.0 med Mule 3.7.

Innehåll:

Introduktion

Installation av komponenter på egen dator för utbildningen.

Introduktion till Mule.

 

Uppbyggnad och utveckling av Mule-applikationer/integrationer

Genomgång av koncept som flows, connectors, routers mm. Användning av MuleSofts dokumentation. Löpande övningar i Anypoint Studio som leder fram till ett komplett integrationsflöde.

 

Driftsmiljö

Genomgång av Mule och PCIP utifrån ett drifts- och förvaltningsperspektiv. Exempel på områden som tas upp är; starta och stoppa tjänster, driftsättning av applikationer (integrationer), loggning, övervakning, felsökning och redundans.

 

Utveckling och användning av API:er i Mule

Genomgång av API-koncept, samt utveckling och publicering av API med databaskoppling.

 

Förkunskaper och förutsättningar

Utbildningen kräver grundläggande förståelse för teknik och utveckling/ programmering. Bekant med XML.

 

Kursdeltagare tar med sig egen dator för arbete med labbar. 64-bitars Windows rekommenderas. Om Mac, Linux eller 32-bitars Windows önskas, vänligen meddela detta i god inför utbildningen för avstämning.


Anmälan

Kursen är två dagar och kommer att hållas i Pulsens lokaler i Göteborg/Mölndal den 14-15 november.

Pris per kursdeltagare 11 300 kr.

Anmälan senast 13 november.


Kursen kräver ett antal deltagare för att den skall genomföras.

Bindande bekräftelse kommer senast i början av november.

Kontaktperson

Dick Orrmyr, Tel: 031-709 82 49, Mail: dick.orrmyr@pulsen.se


Dela gärna
Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Skicka detta via e-post