Nyheter

Nyheter från Pulsen

  • Årjängs kommun väljer Pulsen för IT-drift

    PRESSMEDDELANDE: Pulsen och Årjängs kommun har tecknat ett nytt avtal som avser drift av kommunens IT-verksamhet. Årjängs kommun säkerställer genom avtalet tillgången på hög och tillräcklig kompetens, driftsäker IT-miljö samtidigt som servicen till medborgare och medarbetare ska utvecklas och förbättras. Avtalet löper över fyra år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare fyra år.
    LÄS MER >>
  • Årjängs kommun väljer Pulsen för IT-drift

    PRESSMEDDELANDE: Pulsen och Årjängs kommun har tecknat ett nytt avtal som avser drift av kommunens IT-verksamhet. Årjängs kommun säkerställer genom avtalet tillgången på hög och tillräcklig kompetens, driftsäker IT-miljö samtidigt som servicen till medborgare och medarbetare ska utvecklas och förbättras. Avtalet löper över fyra år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare fyra år.
    LÄS MER >>

Fler nyheter

2016

Fler nyheter

2016