Illustrationsbild för nyhet om att Pulsen implementerar Instrument X i combine

Socialtjänstens arbete förenklas genom processer för "Instrument X" i stödsystemet combine


Instrument X är en strukturerad process för att hantera behov kring ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten och ett verktyg som genom förbättrad statistik och beslutsunderlag kan ge insatser som bättre matchar individens faktiska behov. Det kan i sin tur leda till minskat utanförskap och till minskade kostnader för kommunerna. Nu byggs processer för Instrument X in i stödsystemet combine från Pulsen Omsorg.


Kommunalt Nätverk för Utveckling (KNUT) är ett samarbete mellan kommunerna Nynäshamn, Salem, Sundbyberg och Södertälje vars syfte är att ta fram systematiska utredningsmetoder och bedömningsinstrument för arbetet med ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten.


Resultatet är Instrument X som använts och förbättrats sedan 2008. Instrument X är ett standardiserat frågeformulär och en strukturerad process – från nybesök till avslut – inom ekonomiskt bistånd. Utredningen ger en initial bedömning av en klients behov för att bli självförsörjande och innehåller både genomförandeplanering och utvärdering av nytta. Genom Instrument X kan kommunerna få fram statistik för olika behovsgrupper och därmed kunna erbjuda insatser som bättre matchar klienternas behov. Det finns även kalkyler som hjälper till med underlag kring vad en investering i nutid kan få resultat i form av uteblivna eller minskade kostnader på kort och lång sikt för kommunen.


Pulsen Omsorg inleder nu ett samarbete med KNUT för att kunna sprida Instrument X på ett enkelt sätt till fler kommuner. Pulsen Omsorg är bolaget bakom combine – ett modernt, webbaserat stödsystem för den kommunala socialtjänsten som används av många av landets kommuner.


– Det är kul att Pulsen som en stor leverantör av journalsystem i Sverige vill investera och satsa på att implementera beprövade lösningar som Instrument X i sitt system, säger Lena Rogeland, koordinator för KNUT.


– Det är självklart för oss som leverantör av en modern tjänst för socialförvaltningarna att kunna erbjuda lösningar som förbättrar för klienter och dessutom sparar pengar för myndigheterna. Jag ser fram emot vad Instrument X kan bidra till hos våra kommunkunder, säger Klaes Göransson, VD Pulsen Omsorg.


Dela gärna
Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Skicka detta via e-post


Vill du veta mer om hur combine kan stötta ert arbete?

Läs mer om combine eller kontakta försäljningschef Carin Sundin
på e-post carin.sundin@pulsen.se eller telefon 033-17 19 92.


Du får även gärna använda formuläret nedan för att kontakta oss, så pratar vi mer om era behov kring lösningar.