Blundande man i gräset med dator på magen

Pulsen erbjuder snabb och enkel hantering för avrop och avropsförfrågan enligt Kammarkollegiets ramavtal.

Samtliga kommuner, Landsting och statliga myndigheter som är anslutna till Kammarkollegiets ramtal, kan nu enkelt avropa Pulsens och våra partners utbud, där vi kan erbjuda allt från enklare avrop av licenser och tillhörande tjänster, till exempel Tillgångshantering (Software Asset Management) och installationstjänster, men även mer omfattande åtagande i rollen som licenspartner.

Avropsrutinen från avtalet kommer att ske genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga sju ramavtalsleverantörer ges möjlighet att svara.