Blundande man i gräset med dator på magen

Systemutveckling

Detta avtal omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning.

Typiska områden som omfattas är:

 • IDE (Integrated Development Environment)
 • Avlusare
 • Kompilator
 • Testprogramvara
 • Utvecklingsplattform som molntjänst (PaaS, Platform as a Service)
 • Versionshantering
 • Configuration Management
 • Modelleringsverktyg
 • Utvecklingsramverk
 • Kontinuerlig integration
 • Databaser
 • Kravhanteringsverktyg
 • Objekt-relationell mappning
 • Mellanprogramvara
 • Programvara för meddelandeköer,
 • ESB (Enterprise Service Bus),
 • Applikationsserver
 • Webbserver
 • SOA (Service Oriented Architecture)
 • Transaktionsmonitor
 • Informationsreplikering samt verktyg för installationspaketering

I detta avtal finns stora möjligheter avseende hur programvaran levereras och installeras då avtalet omfattar proprietära programvaror, programvaror med öppen källkodslicens, programvara som levereras med hårdvara (s.k. appliance), apparsom installeras i kunds IT-miljö och molntjänster. Vidare omfattas också en paketerad tjänst som i detta avtal kallas Kundunik tjänsteleverans.

De konsulttjänster som omfattas av upphandlingen är:

 • Installation och konfiguration
 • Licensrådgivning
 • Migrering
 • Projektledning
 • Systemadministration
 • Systemutveckling
 • Test
 • Utbildning

Konsulttjänster kan avropas i form av resurstjänst eller uppdragstjänst.

Nedan följer ett urval av tillverkare som är möjliga att avropa via Pulsen: Apache, Atlassian, Barium, GCC, HP, Microsoft, MuleSoft, Ortelius Management, m fl

Takpriser

 • Kompetensnivå 3: 665 kr/timma
 • Kompetensnivå 4: 668 kr/timma
 • Kompetensnivå 5: 1 950 kr/timma

AVROPSFÖRFRÅGAN

Om ni önskar skicka er förfrågan via e-post görs detta till: ramavtal@pulsen.se

AVTALSINFORMATION

Avtalsnummer: 96-36-2014:005 Giltighetstid: 2015-04-07 till 2017-04-30 Option om förlängning: till 2019-04-30 finns.


kontaktbild

Kontaktperson

Anders Heland