Stabil och effektiv IT-miljö avgörande för tryckeriet

BOLD BTT VÄLJER PULSEN FÖR DRIFT, ÖVERVAKNING OCH KOMMUNIKATION

 

För ett tidningstryckeri är tillgängliga IT-system och effektiva flöden avgörande för att ge kunderna den leveransprecision som krävs och för att rationalisera den egna verksamheten. Med den hårda konkurrens som råder inom tryckerinäringen är ett effektivt och säkert IT-stöd en förutsättning för framgång.

Michael Berglund, IT-ansvarig Bold BTT Borås

Michael Berglund, Bold BTT Borås

Med Pulsen Production som partner har Bold BTT säkerställt att verksamheten i dag har säker tillgång till de resurser och den kompetens som krävs inom IT. I Pulsens leverans ingår bland annat kapacitetstjänster (Intel), fjärrdrift, WAN-förbindelser, VPN, kommunikation, support och övervakning av tryckeriets servermiljö.

Det handlar inte bara om teknik

– Vår verksamhet pågår dygnet runt och förutsätter att kommunikationen fungerar och att IT-miljön är tillgänglig. Förutom att all kommunikation mellan oss och våra kunder sker i digital form är vi helt beroende av IT-stödet internt, säger Michael Berglund, IT-ansvarig på Bold BTT.

 

 

Förutom Pulsens tekniska kunskap har den lokala närvaron och förståelsen för verksamheten varit avgörande framgångsfaktorer.

 

– En stor del av vår produktion sker nattetid och störningar får snabbt väldiga konsekvenser. Vi måste helt enkelt säkerställa driften även vid olika slags störningar och så långt det går förebygga att de inträffar. Förutom Pulsens tekniska kunskap har den lokala närvaron och förståelsen för verksamheten varit avgörande framgångsfaktorer, fortsätter Michael Berglund.

 

asdasd

Toppmodern utrustning matchas av effektivt IT-stöd och framåtblick

Bold BTT har kapacitet att hantera hela produktionskedjan i tidningsoffset, en process som inkluderar alla moment från prepress till efterbehandling. Tryckeriets toppmoderna utrustning och ett effektivt IT-stöd skapar förutsättningar att leverera högkvalitativa produkter till rätt pris.

 

– Pulsen kunde visa upp den bredd och kompetens som vi hade behov av, både när det gäller den dagliga verksamheten och förmågan att blicka framåt. Pulsen har under vårt samarbete visat att de kan agera proaktivt och vara kompetenta rådgivare i frågor som rör IT, avslutar Michael Berglund.

 

 

Vi sökte och har fått en partner som är lyhörd och förstår vikten av driftstabilitet.

Snabb hjälp alltid inom räckhåll

– Ett konkret exempel på hur samarbetet gjort vår vardag enklare är att det är enkelt att göra felanmälan och få snabba svar. Det går också snabbt att få personal på plats om behovet infinner sig. Vi sökte och har fått en partner som är lyhörd och förstår vikten av driftstabilitet, kommenterar Bold BTT:s Michael Berglund.

Bold BTT Borås ingår i Bold Printing som är en av Nordens största tryckerigrupper.

Dela gärna
Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Skicka detta via e-post

VILL DU VETA MER OM DENNA LÖSNING?

Hör av dig till Martin Hogmalm på martin.hogmalm@pulsen.se eller lämna dina uppgifter i formuläret nedan så återkommer vi.