Blundande man i gräset med dator på magen

E-post och office-lösning med öppen källkod utifrån dina behov

Vår enterpriselösning Open Mail & Office är en svit kontorsprogramvaror som bygger på öppen källkod i form av Libre Office och Nextcloud. Som användare får du tillgång till programmen i form av en publik molntjänst och behöver alltså inte fundera på egen hantering och installation. Genom öppen källkod tillkommer heller inga licenskostnader för användningen.

Våra valda open Source-programvaror har en stor community som utvecklar och förbättrar programmen. Du kan som kund också vara med och bidra med kod för kommande releaser och därigenom påverka utvecklingen av tjänsten. Pulsen uppdaterar kontinuerligt miljön så att vi levererar den bästa versionen av programvarorna vid varje tillfälle.

Vill du veta mer om hur detta skulle fungera för er verksamhet?
Hör av dig så får du tillgång till vår demomiljö.


kontaktbild

Kontaktperson

Martin Hogmalm

VD Pulsen Production AB


kontaktbild

Kontaktperson

Adam Larsgaard

Key Account Manager, Pulsen Production


kontaktbild

Kontaktperson

Stefan Lindström

Key Account Manager, Pulsen Production


kontaktbild

Kontaktperson

Sven-Olof Lundström

Key Account Manager, Pulsen Production


kontaktbild

Kontaktperson

Christer Nilsson

Key Account Manager, Pulsen Production


kontaktbild

Kontaktperson

Nicklas Hedin

Key Account Manager, Pulsen Production