Blundande man i gräset med dator på magen

Outsourcing – rätt it-stöd ska utveckla din affär

Rätt outsourcinglösning skapar förutsättningar att göra besparingar. Men det är minst lika viktigt att se möjligheterna som skapas med en säker och stabil IT-drift.

Med en erfaren och kompetent IT-partner får ditt företag bättre förutsättningar att fokusera på att utveckla den egna affären – inte fastna i frågor kring tillgänglighet, säkerhet, skalbarhet och teknikutveckling.

Konkret kan rätt lösning bidra till att korta tiden för införande av nya tjänster, höja säkerheten, arbeta mer mobilt eller effektivt möta nya lagkrav.

Med Pulsen som partner har ni säker tillgång till kompetens och resurser dygnet runt – årets alla dagar.

Beroende på era behov och önskemål kan Pulsen erbjuda flera olika tjänster inom outsourcing:

 

Frigör tid och resurser till kärnverksamheten

Nyckeln till framgång vid outsourcing är att se till att det som ska läggas ut går att avgränsa och är lätt att definiera.

Pulsen kan tillsammans med er gå igenom vilka processer som skulle vara lämpliga att outsourca och föreslå möjliga lösningar.

Våra åtaganden inom området innefattar bland annat:

I dag vet vi att en stabil, outsourcad IT-drift ger oss själva mer tid att utveckla den egna verksamheten. Samarbetet med Pulsen visar på vikten av engagemang och närhet. Vi vet att de har en mycket hög kompetens inom IBM Power och vi skulle inte vara där vi är om det inte vore för Pulsens breda erbjudande, driv och proaktivitet.

Thomas Nilsson, Pipelife

Läs vidare:
Pipelife minimerar nedtiden med ny Powerplattform och backuplösning

Vill du veta mer om Pulsens outsourcingmöjligheter? Kontakta oss.


kontaktbild

Kontaktperson

Martin Hogmalm

VD Pulsen Production AB


kontaktbild

Kontaktperson

Adam Larsgaard

Key Account Manager, Pulsen Production


kontaktbild

Kontaktperson

Stefan Lindström

Key Account Manager, Pulsen Production


kontaktbild

Kontaktperson

Sven-Olof Lundström

Key Account Manager, Pulsen Production


kontaktbild

Kontaktperson

Christer Nilsson

Key Account Manager, Pulsen Production


kontaktbild

Kontaktperson

Nicklas Hedin

Key Account Manager, Pulsen Production