Blundande man i gräset med dator på magen

Säkerhet – alltid en del av vår leverans

I de flesta verksamheter är det mycket kostsamt med driftstörningar, intrång eller missnöjda kunder. I allt vi gör är därför säkerhet en avgörande komponent.

Det genomsyrar samtliga Pulsens leveranser och bidrar till att våra kunder får en tryggare vardag. I oss får du en samarbetspartner som är tillgänglig årets alla dagar och har kapacitet att oavsett tid på dygnet bidra till att hålla företagets verksamhet igång och skyddad från cyberhot.

Med bemannade, sammankopplade driftcentraler i Ulricehamn och Borås har vi också ett geografiskt avstånd mellan våra driftenheter som höjer säkerheten och minskar sårbarheten vid eventuella tillbud.

Pulsens leveranser möter de hårdaste kraven på tillförlitliga och tillgängliga IT-miljöer. Det gör också att vi särskiljer oss från mindre aktörer som ofta har svårt att göra de investeringar som krävs för att uppnå motsvarande grad av säkerhet.

De säkerhetstjänster som tillhandahålls är bland annat:

  • Brandväggar
  • Skydd av känsliga system
  • Skydd av mobila enheter
  • Sårbarhetsanalys och IS-monitorering
  • Säker och krypterad e-post

Förutom Pulsens tekniska kunskap har den lokala närvaron och förståelsen för verksamheten varit avgörande framgångsfaktorer. Pulsen har under vårt samarbete också visat att de kan agera proaktivt och vara kompetenta rådgivare i frågor som rör IT.

Michael Berglund, Bold BTT

Läs vidare:
Stabil och effektiv IT-miljö avgörande för tryckeriet

Vill du få säkrare IT-miljöer?
Kontakta oss.


kontaktbild

Kontaktperson

Martin Hogmalm

VD Pulsen Production AB


kontaktbild

Kontaktperson

Adam Larsgaard

Key Account Manager, Pulsen Production


kontaktbild

Kontaktperson

Stefan Lindström

Key Account Manager, Pulsen Production


kontaktbild

Kontaktperson

Sven-Olof Lundström

Key Account Manager, Pulsen Production


kontaktbild

Kontaktperson

Christer Nilsson

Key Account Manager, Pulsen Production


kontaktbild

Kontaktperson

Nicklas Hedin

Key Account Manager, Pulsen Production