Blundande man i gräset med dator på magen

Servicedesk – hjälpen finns alltid nära

Pulsen kan erbjuda en mycket erfaren, svensktalande servicedesk som hjälper våra kunder minska sina ledtider och antalet supportärenden.

Att ha en väl fungerande servicedesk ger tydliga affärsfördelar. Genom att arbeta proaktivt med frågor och incidenter kan antalet serviceärenden minska avsevärt och ge personalen möjlighet att fokusera på det egna arbetet.

Vår leverans präglas av:

  • Flexibilitet
  • Engagemang
  • Lösningsorientering

 

En kontaktpunkt för alla tekniska frågor

Pulsens servicedesk ger tekniskt stöd och försöker i första hand hitta lösningar direkt i telefonen. Förutom gedigen kunskap om program, system och tjänster har personalen stor vana att hjälpa människor med skiftande tekniska förkunskaper.

Alla ärenden registreras i vårt ärendehanteringssystem oavsett om det är en incident, ett problem, en beställning eller en frågeställning. Ärendet registreras, kategoriseras och hanteras i enlighet med våra processer samt de prioriteringar och rutiner som har avtalats med uppdragsgivaren.

Med Pulsens servicedesk får er organisation en tydlig, gemensam kontaktpunkt för alla typer av tekniska frågor.

Redan första månaden efter det att Pulsen tog över ansvaret för vår first line hade vi ökat lösningsgraden med 15 procent. För Dahl innebär det att vi kan ge en bättre och snabbare service till våra användare.

Kristina Sievert, Dahl Sverige

Läs vidare:
Dahl höjer lösningsgraden tillsammans med Pulsen

Vill du veta mer om Pulsens servicedesk? Kontakta oss.


kontaktbild

Kontaktperson

Martin Hogmalm

VD Pulsen Production AB


kontaktbild

Kontaktperson

Adam Larsgaard

Key Account Manager, Pulsen Production


kontaktbild

Kontaktperson

Stefan Lindström

Key Account Manager, Pulsen Production


kontaktbild

Kontaktperson

Sven-Olof Lundström

Key Account Manager, Pulsen Production


kontaktbild

Kontaktperson

Christer Nilsson

Key Account Manager, Pulsen Production


kontaktbild

Kontaktperson

Nicklas Hedin

Key Account Manager, Pulsen Production