Blundande man i gräset med dator på magen

Mule

Pulsens Connections är den nya generationens färdiga integrationer och ett integrations ramverk, samt nätverkande via ett webbaserat forum.

Allt från enkla direkt värdeskapande integrationer till kompletta integrationcenter, med organisation, processer och styrdokument hanteras. På Connections webbaserade forum delas sådant våra kunder behöver, så som mallar, tjänstekatalog, färdiga integrationer och funktionalitet. Införande kan ske med eller utan konsultstöd, beroende på egen kompetens. Tillsammans med våra kunder hanterar vi integrationer snabbt och tryggt, genom välbeprövad metodik och återanvändning. Connections är ett område inom Pulsen Frames.

Pulsen Connections ger:

  • Integrationer med högsta grad av flexibilitet och återanvändning
  • Snabba integrationer till vad som helst och vart som helst
  • Färdiga koncept för integrationcenter, dokument, mallar, wiki för tjänstekatalog, beprövad skalbar arkitektur, processer, organisation, osv. för olika behov och ambitionsnivå
  • Paketerade integrationer och tilläggsfunktionalitet. Som kan laddas ner på webbaserat forum för att själv implementera, eller beställas för implementation till fastpris i beställningsportal
  • Nätverk och delning mellan kunder. Där Pulsen via webbaserat forum och nätverkande, verkar för att dela information, kunskap och kostnader mellan kunder
  • Tillgång till världsledande Mule kompetens!
  • + 50 kommuner är redan Pulsen Mule kunder inom olika områden
Dela gärna
Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Skicka detta via e-post

kontaktbild

Kontaktperson

Dick Orrmyr

Affärsområdesansvarig