Blundande man i gräset med dator på magen

Hållbar infrastruktur för modern undervisning

En modern undervisning innebär ett brett utbud av digitala lärresurser. Undvik fällan med parallell administration av användarkonton, spridda i olika tjänster. Undvik mängder av bortglömda lösenord och tidsödande hantering. ControlID skapar förutsättningen för en hållbar infrastruktur och modern undervisning.

G Suite for Education eller Office365?

I kombination med flera innovativa lärresurser, utvecklade för sitt specifika ändamål, är det många skolor som väljer att tillvarata de möjligheter som ges i molntjänsterna G Suite for Education och Office365. Oavsett val, och utan extra kostnad, får du med hjälp av ControlID en automatiserad och hållbar hantering av användare, undervisningsgrupper och licenser. På köpet får du mindre administration och mer tid till det som faktiskt räknas.

Snabb tillgång till kontouppgifter och enkel lösenordshantering

När en ny elev registreras i det elevadministrativa systemet skapas omedelbart ett konto i anslutna system. Elevens kontouppgifter finns alltid tillgängliga för skolpersonal och om så önskas skickas de automatiskt med e-post till utsedd personal. Om glömskan gör sig påmind kan eleven återställa sitt eget lösenord eller be sina lärare om hjälp. Det nya lösenordet synkroniseras omedelbart till alla anslutna system.

Gör dig redo för Skolfederation

Med det standardiserade regelverket Skolfederation blir det enklare att med en och samma inloggning, Single Sign On, tillgängliggöra en rad digitala tjänster inom utbildningsområdet. Med ControlID får du alla förutsättningar för en lyckad implementering. Nödvändig information om elever och lärare, så kallade användarattribut, hålls ständigt uppdaterade – redo att användas av de tjänsteleverantörer som är medlemmar i Skolfederation. Användarnamn och lösenord stannar hos dig.


kontaktbild

Kontaktperson

Johan Kronander

Affärsområdesansvarig