Tjänster och paketeringar

Paketerat med erfarenhet, snabb anslutning och trygghet

Starta med grunden

BAS


Anställda

Skola

Anslutning av källsystem

  

Personaladministrativt system

Ja

Ja

Livscykelhantering av anställdas konton i ControlID och mottagande system med uppgifter om anställning och organisatonstillhörighet som hämtas från system så som Personec, Heroma, eCompanion och HR Plus.

  

Elevadministrativt system

 

Ja

Livscykelhantering av elevers konton i ControlID och mottagande system med uppgifter om skolplacering, klasser och undervisingsgrupper som hämtas från system så som Procapita och Extens.

  
Anslutning av mottagande system

  

Katalogtjänst

Ja

Ja

Synkronisering av användare och grupper i Active Directory eller eDirectory.

  

Microsoft Office365 eller Google G Suite

Ja

Ja

Synkronisering av användare, grupper och licenser i Office365 eller G Suite

  
Hantering av användaruppgifter

  

Distribution

Ja

Ja

Automatiskt utskick av nya användares kontouppgifter till utvalda personer eller funktioner.

  

Självservice – lösenordshantering

Ja

Ja

Byte av lösenord eller återställning av lösenord med metoderna SMS, e-post eller säkerhetsfrågor.

  

Delegerad lösenordshantering

Ja

Ja

Funktion för lösenordsåterställning där utsedd personal ges rätt att hantera andra användares lösenord.

  
Enkel inloggning

  

Identitetsfederation

Ja

Ja

Federerad inloggning till Office365 eller G Suite.

  

Skolfederation

 

Ja

Med Skolfederation blir det enklare att med en och samma inloggning, Single Sign On, tillgängliggöra en rad digitala tjänster inom utbildningsområdet.

  


Utöka när behoven växer

PLUS

Utökad kontohantering

Delegerad administration

Skapa och hantera konton för användare eller funktion som inte registreras i det personal- eller elevadministrativa systemet.


Utökad behörighetshantering

Självservice – behörighetsbeställning

När ytterligare resurser eller utökad behörighet behövs kan den anställde själv ansöka om denna. Ansökan går automatiskt vidare till utsedd personal för godkännande.

Granskning av behörigheter

Funktionalitet för enkel och effektiv granskning av utökade behörigheter.


Quality ID

Kvalitetssäkring av personuppgifter

Validering av personuppgifter mot Skatteverkets Navet-tjänst. Förändrade personuppgifter synkroniseras till anslutna system.


Katalogtjänst HSA

Anslutning till HSA

Livscykelhantering av identiteter med behörighetsgrundande egenskaper i katalogtjänst HSA.


Utökad anslutning

Anslutning till ärendehanteringssystem

Synkronisering av användare i system så som ServiceNow, LANDESK m.fl.

Anslutning till passersystem

Livscykelhantering av identiteter och behörigheter i passersystem så som ASSA ARX m.fl.

Säker inloggning

Inloggning med flera faktorer

Stark autentisering med flera metoder, exempelvis Mobilt BankID, SITHS-kort, E-ID2 och SMS.