Blundande man i gräset med dator på magen

Pulsen EMS

När ett företag växer i personalstyrka, omsättning och marknadsandelar så växer flera andra delar i takt med den utvecklingen. Plötsligt blir behovet av mobilitet mycket större än tidigare. Fler anställda betyder fler digitala enheter som måste kunna finnas på olika platser – och samtidigt få tillgång till information och system på bästa möjliga sätt.

Vart är ni på väg och vad händer med kontrollen när mobiliteten blir allt viktigare?

Vi vill hjälpa er verksamhet ta ett helhetsgrepp om mobiliteten i er verksamhet. På Pulsen ser vi på hela verksamheten, och vill hjälpa er så bästa möjliga resultat för varje användare, för Help Desk, för övrig administration och för organisationen i stort. Alla delar har varit lika viktiga för oss när vi har paketerat Pulsen EMS - Enterprise Mobile Suite.

Pulsen EMS hjälper er att hantera mobilitet i er verksamhet, med hjälp av en säker och stabil plattform för era mobila enheter – baserad på en sammanslagning av flera molntjänster från Microsoft. Pulsen EMS är så mycket mer än bara en MDM-lösning. Pulsen EMS är vår samlade erfarenhet om verksamheternas behov där vi paketerat den med grundläggande inställningar som gör att du snabbt kommer igång utan att behöva fundera på alla detaljer i Microsoft EMS.

Lösningen kan bland annat användas för att:

  • Återställa lösenord via självbetjäning
  • Distribuera applikationer
  • Managera enheter så att rätt säkerhets policies  används (MDM lösning)
  • Säkerställa att inte känsliga dokument hanteras eller skickas utanför din verksamhet

kontaktbild

Kontaktperson

Dick Orrmyr

Affärsområdesansvarig