Blundande man i gräset med dator på magen

Pulsen Quickstart

Hur väl era arbetsflöden fungerar ligger på flera sätt till grund för hur hela er verksamhet mår. Men trots det så ser vi ofta hur det saknas tydliga metoder och system för att fördela ansvar och automatisera beställningar eller tjänster. Allt för ofta blir hela verksamheten överbelastad.

Vi vill hjälpa er verksamhet att få en enklare vardag. Våra lösningar inom självbetjäning kan avlasta stora delar av er organisation, samtidigt som ni få tillgång till lätthanterliga funktioner som skräddarsys och kan skapas av er själva eller med hjälp av oss efter just era behov. Allt för att era arbetsflöden ska bli så effektiva som möjligt. Nedan är några exempel på processer som kan automatiseras.

Administration & ekonomi

Automatiserar processer som:

 • Godkännande av utgifter
 • Hantering av bankkonton
 • Godkännande av lån
 • Hantering av fakturor
 • Kundfordringar
 • Förvaltning och regelefterlevnad
 • Juridisk dokumentation och processer
 • Godkännande av köp

HR

Automatiserar processer som:

 • Att lämna förfrågningar
 • Lägga till/ta bort anställda i systemen
 • Utbildning
 • Årliga utvärderingar
 • Planering av överlämnande
 • Klagomålshantering
 • Reseförfrågningar

IT

Automatiserar processer som:

 • Ärenden hos Service Desk
 • Provisionering av användarkonton
 • Hantering av SharePoint-sidor
 • Hårdvaru- och mjukvaruprovisionering
 • Hantering och uppdateringar av hårdvara

Marknad & sälj

Automatiserar processer som:

 • Hantering av säljmöjligheter
 • Hantering av kampanjer
 • Kampanjgodkännanden
 • Provisionering av säljkonton
 • Hantering av säljordning
 • Produkthantering

Verksamheten

Automatiserar processer som:

 • Godkännanden av upphandling och arbetsordning
 • Hantering av anläggningar
 • Insamling av färddata
 • Inköpsordrar
 • Godkännande av banklån
 • Hantering av leverantörer och kontrakt
 • Ny produktutveckling
 • Projektledning

LADDA NER WEBBINARIUM

"Självservice anpassat för din organisations behov"


kontaktbild

Kontaktperson

Dick Orrmyr

Affärsområdesansvarig