Blundande man i gräset med dator på magen

Tjänster för vård och omsorg

Pulsen levererar tjänster och system som syftar till att höja kvaliteten inom social omsorg för kommuner och privata vårdgivare. Genom att involvera våra kunder i utvecklingen inom samtliga områden tillvaratar vi ovärderlig kunskap och skapar system som ger direkt nytta i verksamheterna.

Pulsen arbetar med att utveckla våra lösningar med medborgaren och användaren i fokus. Allt skall präglas av rättssäkerhet, mobilitet, säkerhet och ett effektivt arbetssätt som involverar både medborgare, myndighet och utförare.

Genom att leverera tjänster där alla arbetar tillsammans och enligt tydliga processer skapar vi rättsäkerhet, samtidigt som vi ger mer tid till den som behöver den - medborgaren.

Pulsen har 30 års erfarenhet inom området och våra medarbetare har bred erfarenhet från socialtjänstens alla områden. Vi levererar IT-stöd och konsulttjänster inom samtliga lagrum och vi har lösningar som täcker in allt från aktualisering till verkställighet inklusive planering och återrapportering. Detta för såväl kommunala som privata aktörer.

Pulsen ligger långt fram inom aktuella områden och kan redan i dag leverera kompletta löningar inom bland annat NPÖ, ÄBIC, ICF och SSBTEK. Dessutom kan lösningarna levereras som kostnadseffektiva molnettjänster.

För mer information, se våra lösningar Pulsen combine och Magna Cura.

Dela gärna
Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Skicka detta via e-post
Tjänster för vård och omsorg