Blundande man i gräset med dator på magen

Magna Cura

Magna Cura har skapats för de specifika behov som finns inom äldre- och handikappomsorgen samt individ- och familjeomsorgen. Det är en tjänst som använts av kommuner och förädlats av Pulsen under mer än 30 år. 

Människan i centrum

Magna Cura är latin och betyder både omsorg och omsorgsfullt. I denna tjänst är verkligen omsorgen om människor central. Själva uppbyggnaden av Magna Cura uppmuntrar användarna att sätta den enskilda individen i centrum. Utvecklingen av Magna Cura har också skett mycket omsorgsfullt i nära samarbete med de yrkesgrupper som känner till vilka behov användarna har.

Ärendehantering anpassat till lagar och förordningar

Magna Cura är ett lättanvänt hjälpmedel för ärendehantering, planering och administration för handläggare och arbetsledare inom kommunernas vård och omsorg samt socialtjänst. Inom dessa områden finns ett flertal funktioner som underlättar vid komplicerade utredningar och beräkningar. Beslutsfattare har alltid god överblick över hur långt ett ärende fortskridit. Kontroll, uppföljning och statistikhantering görs snabbt och enkelt. De lagrum som tjänsten är anpassat för är Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Lag om stöd och service för funktionshindrade och Lag om Riksfärdtjänst samt Lag om Färdtjänst.

Stöd och struktur för vårdgivare

För den som är sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast är programmet anpassat så att man får stöd till en mycket strukturerad och tydlig dokumentation. Är det så att samma personal utför insatser utifrån flera lagrum erbjuder Magna Curas arbets- och omsorgsplaner ett bra stöd.

Magna Cura arbetar i PC-miljö och kan integreras med andra program och system, t ex RSV, RFV och SCB för bl a automatisk uppdatering av befolkningsregister och inkomstuppgifter. Magna Cura anpassas för varje kommun och dess unika behov och fungerar lika bra i mindre som större nätverk.

Magna Curas uppbyggnad

I grunden finns en bas med ärendehantering från aktualisering till beslut, journalföring med hjälp av sökord, stöd för dokumentation även för vård och omsorgspersonal, blanketter och dokumentmallar, personalplanering samt kalenderfunktion, orderbehandlings-möjligheter och flexibel statistik/listhantering.

Tydliga menyer, hjälptexter och kodregister direkt på skärmen lotsar användaren genom programmet och gör Magna Cura lätt att både lära sig och använda. Kraven på säkerhet och sekretess är mycket höga, Magna Cura har ett avancerat säkerhetssystem och möjlighet till kryptering av information. Behörighet utifrån placering och befattning samt elektronisk signatur förbättrar säkerheten ytterligare.

Dela gärna
Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Skicka detta via e-post