Så hanterar Pulsen Covid-19

Pulsen arbetar aktivt med beredskapsåtgärder inför större samhällsstörningar till följd av Covid-19 i Sverige. Vi jobbar kontinuerligt med proaktiva åtgärder för att minska smittspridning, exempelvis genom säkerställda möjligheter till arbete hemifrån. Vi har säkrat teknisk utrustning, goda rutiner och interna såväl som externa kommunikationsvägar för att fortsatt kunna leverera support 24/7, redundanta driftslösningar och fjärrövervakning i hög klass.

Combine, vår lösning för den kommunala omsorgssektorn, snurrar på precis som vanligt. Även retaillösningen Harmoney med kringliggande tjänster är säkrat för drift på distans.


För våra konsulter på plats ute hos kunder följer vi generellt kundföretagens riktlinjer, men ber också våra kunder säkerställa möjlighet för vår personal att utföra sitt arbete på distans genom till exempel webbmöten och åtkomst till system via VPN. På så sätt kan vi fortsätta leverera som vanligt även vid begränsat tillträde till kundernas lokaler.


För alla gäller kring arbete att vi följer rådande rekommendationer vid varje tillfälle. Vid minsta symptom av sjukdom arbetar medarbetare självklart på distans. För friska medarbetare tas beslut löpande utifrån hur situationen förändras och utifrån varje bolags förutsättningar.


Pulsen Omsorg rekommenderar från 200401 medarbetare att arbeta hemifrån i möjligaste mån, men fortsätter ha kontoret öppet vid behov. Kundmöten och utbildningar genomförs sedan tidigare helt på distans. Pulsen Retail och Shibuya arbetar i sina vanliga lokaler som bas, men Shibuya har infört restriktioner för utomstående i lokalerna för att minska smittrisk. För möte med Shibuya, ta kontakt med din kontaktperson på bolaget.


Genom kontinuerlig information, riktlinjer och försiktighetsåtgärder för vår personal tar vi ansvar på både företags- och individnivå för att minska risker för vidare smittspridning och störningar i samhällsfunktioner.


Vi bevakar noga utvecklingen i Sverige och omvärlden och följer upp situationen dagligen. Vi bedömer att vi har en god beredskap som är förankrad på högsta nivå i koncernen.


Korta informationspunkter:


Texten uppdateras löpande.

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen