Pressmeddelande:

Nytt ledarskap på Pulsen Konferens och Restaurang Astern

Pulsen Konferens och Restaurang Astern får idag nytt ledarskap genom erfarna Sabina Eriksson, grundare av vineventbolaget Winely. Sabina har arbetat i branschen i 25 år och ser att framtiden handlar om hållbarhet och delaktighet.

Sabina Eriksson, ny som vd för Pulsen Konferens och Restaurang Astern.

Pulsen Konferens Restaurang Astern är Borås första KRAV-certifierade och ligger inhyst i de gamla textilfabrikerna i centrala staden. Under pandemin har man passat på att göra omfattande renoveringar och uppdateringar av teknik för att möta morgondagens behov.