Våra medarbetare:

Teknisk utveckling för ett hållbart liv

Jonas Lohse är sedan i september ny som CTO på Pulsen Omsorg. Han har i sin viktiga roll till uppgift att få bolagets tekniska utveckling att motsvara de högt ställda förväntningarna på branschens modernaste verksamhetssystem – en uppgift som underlättas av kunniga kollegor och en positiv kultur.

Jonas Lohse

Jonas Lohse är sedan i september CTO på Pulsen Omsorg.

– För mig känns det väldigt meningsfullt att jobba för att förbättra vår gemensamma välfärd. Jag brinner för en mer hållbar värld, och kan vi då bidra genom att ge våra användare, och i förlängningen medborgarna, de bästa möjliga förutsättningarna för ett hållbart liv så är jag gärna med, säger Jonas Lohse.