Våra medarbetare:

Stoltheten över att skapa värde genom IT-utveckling

Daniel Öhlund är ny som agil coach på Pulsen Omsorg. För honom är kundfokus alltid i första rummet. När utvecklarna bygger lösningar som skapar värde på riktigt vinner inte bara kundernas verksamheter på det utan även den egna utvecklingsavdelningen.

– På Pulsen Omsorg bygger man nyckelverktyg som behövs runt om i landet för att ge bra vård och omsorg. Att få vara med och skapa IT-utveckling som har en sådan konkret nytta tror jag gör att man blir extra stolt över ett gott arbete.

Daniel Öhlund, ny agil coach på Pulsen Omsorg

Daniel Öhlund, ny agil coach på Pulsen Omsorg