Combine

Marknadens modernaste system för kommunal socialtjänst

PULSEN OMSORG

Pulsen levererar lösningar som syftar till att höja kvaliteten inom social omsorg för kommuner och privata vårdgivare. Genom att involvera våra kunder i utvecklingen inom samtliga områden tillvaratar vi ovärderlig kunskap och skapar system som ger direkt nytta i verksamheterna. 

 

 

 

IT-STÖD OCH KUNSKAP INOM OMSORGEN

Pulsen levererar tjänster, system och kunskap som syftar till att höja kvaliteten inom social omsorg för kommuner och privata vårdgivare.

Combine - marknadens modernaste stödsystem för kommunal socialtjänst.

Combine

Combine är marknadens modernaste stödsystem för den kommunala socialtjänsten.

Magna Cura

Magna Cura

Magna Cura har skapats för de specifika behov som finns inom äldre- och handikappomsorgen samt individ- och familjeomsorgen.

Konsulttjänster från Pulsen Omsorg

Konsulttjänster

Våra konsulter kan därför stötta ert arbete inom IT-stöden, men även kring verksamhetsutveckling, projektledning och kvalitetsarbete.

Utbildningar från Pulsen Omsorg

Utbildningar

Arbeta smart med uppdaterade utbildningar i Combine och Magna Cura, men även inom verksamhetsnära områden som dokumentation inom HSL och Sol/LSS.

Under utvecklingsprojektet BBIC har vi uppskattat det täta samarbete som har varit en förutsättning för ett lyckat resultat. Genom att ett agilt arbetssätt använts, där vi har varit en del av den processen, så har utveckling, tester och uppföljning skett fortlöpande.

Anna Samuelsson,
Förvaltningsledare Täby kommun

CONTACT US

Head office:

Nils Jakobsons gata 5
Borås, Sweden

Phone: +46 33-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Invoice: skanning@pulsen.se

 

Additional contact information >

ABOUT THE SITE

CONTACT US

 

Head office:

Nils Jakobsonsgatan 5
Borås, Sweden

Postal: Box 881,
SE-501 15 Borås, Sweden

 


 

Phone: +46 (0)33-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

More contact info >