Shibuya has a new website

Earlier in 2020 Pulsen Production and Shibuya Crossing joined forces and are now working under the company name Shibuya AB. You can find their website at shibuya.se


Go to shibuya.se


En av Sveriges största aktörer
inom verksamhetskritisk IT

 

Shibuya levererar tjänster inom datacenterinfrastruktur och IT-drift, säkra kommunikationslösningar, service och support 24/7, säkerhetslösningar, applikationsdrift och tredjepartsservice. Bolaget är certifierat enligt ISO 14001, 9001 och 27001.

 

Shibuya, som är en del av Pulsenkoncernen, bildades i mars 2020 genom samgående mellan Pulsen Production och Shibuya Crossing.

Våra TJÄNSTER

Se hur vi kan stärka din affär genom rätt IT-stöd och infrastruktur.

Kundcase

Våra långsiktiga åtaganden och höga leveransnivå ger oss nöjda kunder. Hör vad några av dem säger om sina lösningar.

Kontakta oss

Varje kund har unika behov. Kontakta oss så tittar vi tillsammans närmare på hur vi kan lösa dina.

Outsourcing

När IT-stödet bara måste finnas och fungera. Låt Pulsen bli din IT-avdelnings förlängda arm.

Helhetslösningar

Börja smått – skala snabbt. Att växa med våra kunder är det bästa vi vet.

24/7/365

Med Pulsen som partner finns en svensktalande servicedesk alltid nära.

På gång

På Pulsen Production håller vi igång 24/7/365.

Här är något av det som är aktuellt hos oss just nu.

CONTACT US

Head office:

Nils Jakobsons gata 5
Borås, Sweden

Phone: +46 33-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Invoice: skanning@pulsen.se

 

Additional contact information >

ABOUT THE SITE

CONTACT US

 

Head office:

Nils Jakobsonsgatan 5
Borås, Sweden

Postal: Box 881,
SE-501 15 Borås, Sweden

 


 

Phone: +46 (0)33-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se

 

More contact info >