Finansiellt

Ett långsiktigt engagemang som skapar positiv utveckling.

Långsiktig agilitet

Den familjeägda Pulsenkoncernen består av självständiga bolag som är framstående i sina områden och som verkar på snabbrörliga marknader.

Genom att kombinera långsiktig stabilitet med dynamisk agilitet bygger vi verksamheter som skapar värde för koncernen och för kunderna och omvärlden.


Årsredovisning 2019/20

Läs Pulsenkoncernens årsredovisning för 2019/20 i PDF-format.