Hållbarhet

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom Pulsenkoncernen.

långsiktigt fokus

För Pulsen går hållbarhetsarbete hand i hand med våra grundvärderingar – att utmana, vara personliga, ta ansvar och att jobba långsiktigt.

Genom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet blir Pulsenbolagen långsiktigt relevanta för kunder, medarbetare och samhället runt oss.

Vi har inom Pulsen en tydlig kompass i vår värdegrund UPAL som ligger till grund för varje steg vi tar. Och vi ser att det ger resultat.

Jonus Bartholdson
VD, Pulsenkoncernen

Hållbarhets­redovisning

Aktuellt inom hållbarhet

  • Nyhet

    Pulsens hållbarhets­redovisning 2019/20

    Globala mål, väsentliga hållbarhetsområden, bolagens värdekedjor och introduktion till Pulsens hållbarhetsredovisning 2019/20

  • Utskrifter minskar över tid

    Pulsen gör åtgärder för att minska antalet utskrifter inom bolagen, och klimatkompenserar de som behövs.