Hållbarhetsredovisning 2019/2020

Ett hållbarhetsarbete som går hand i hand med våra grundvärderingar.

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet

För Pulsen går hållbarhetsarbete hand i hand med våra grundvärderingar – att utmana, vara personliga, ta ansvar och att jobba långsiktigt. Genom att arbeta för att verksamheten ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar


blir Pulsenbolagen långsiktigt relevanta för medarbetare, kunder och samhället runt oss. Med våra rötter inom digital teknik vill vi vara med och skapa en bättre omvärld med IT som möjliggörare.

Introduktion till Pulsens hållbarhetsredovisning 2019/20

Globala mål, väsentliga hållbarhetsområden, gemensamma värdekedjor för de bolag som omfattas av redovisningen samt en introduktion till Pulsens hållbarhetsredovisning 2019/20

Social hållbarhet

Sveriges största digitala konferens under coronavåren

I en tid när Sverige behövde hopp skapade Pulsen initiativet TerrificTuesdays tillsammans med Frida Boisen, Kristina Hagström-Ilievska och Stockholm Live. När vi på grund av pandemin inte längre fick träffa andra på samma sätt som tidigare och där många blev allt mer isolerade så fyllde vi varje vecka i april och maj de ikoniska arenorna Globen, Friends och Tele2 Arena med landets bästa talare, ledare och artister.

Miljömässig hållbarhet

Jakob laddar för hållbart resande

– Om el- och hybridbilar ska få ett brett genomslag behövs inte minst en infrastruktur som gör det enkelt för användarna. Med laddstolpar på Pulsenområdet har det blivit väldigt smidigt för mig att köra elbil, kommenterar Jakob Unfors, Investment Manager på Pulsen.

Ekonomisk hållbarhet

Pulsen utses till Karriärföretag 2020

Varje år listar Karriärföretagen de 100 arbetsgivare i Sverige som erbjuder de främsta karriär- och utvecklingsmöjligheterna för unga talanger. I år tar Pulsen plats på listan som ett av Sveriges Karriärföretag 2020, bland annat på grund av ett ansvarsfullt engagemang i sina medarbetare.