Ett hållbart arbetsliv med gemensamma principer

På Pulsen ska alla kunna skapa sig ett hållbart och utvecklande arbetsliv. Våra gemensamma värderingar är den kompass som hjälper oss att lyckas med det.

För att hålla – och inte bara ”hålla ut” – ett helt arbetsliv behöver man grunda det i utmaningar, personliga relationer, ansvarstagande och långsiktighet. Vi har därför gjort det till en del av vårt DNA. Genom att utmana sig själv och sin omgivning håller vi oss skärpta och ser till att vi kontinuerligt utvecklas. Genom att vara personliga bygger vi relationer som leder till fortsatta affärer och lönsamhet.

 

UPAL, som står just för ”Utmanande, Personligt, Ansvarstagande, Långsiktigt”, är de vägledande principer som formar vårt beteende och påverkar våra beslut på Pulsen. Det beskriver hur vi är som personer, vad vi står för, hur vi jobbar, vad vi kan åstadkomma och vad vi vill bli uppfattade som. Det är ingen tvekan om att tydliga värderingar är centralt för Pulsens framgångar och det hela är enkelt, med nöjda och engagerade medarbetare får vi också nöjda och framgångsrika kunder. Tillsammans skapar vi en attraktiv koncern för både medarbetare och kunder för lång tid framöver.

En verksamhet som får vara med och bestämma hur de ska arbeta blir också engagerad på ett helt annat sätt.