Flexibla arbetsplatser

Behovet av flexibla arbetsplatser har varit högt på dagordningen i flera år. Samtidigt blev 2020 året då vi mer och snabbare än någonsin fick lära oss vikten av att kunna erbjuda både oss själva och våra kunder möjligheten att arbeta på distans.

Med digitalisering som en integrerad del av vår verksamhet kunde vi ställa om arbetet i samband med pandemin. Utifrån våra medarbetares och kunders behov har vi snabbt kunnat fatta avvägda beslut som bidragit till att människor har kunnat arbeta säkert och effektivt på distans, ofta i hemmiljö. Pulsens samlade kunskap inom områden som digitalisering, integration, IT-säkerhet och arbetsplatstjänster bidrog till att omställningen i de flesta fall gick både snabbt och säkert.

 

Efter en omställning som bitvis gick i raketfart tar vi med oss nya lärdomar där vi ser att många uppskattar möjligheten att kunna arbeta hemifrån och att de även ser en ökad produktivitet. Samtidigt finns den sociala aspekten där många av oss behöver träffa kollegor för att stimulera och främja både arbetet och måendet. Mycket tyder därför på att framtidens arbetsmiljö kommer att bygga på stor flexibilitet och ”hybridlösningar” där vi både kan arbeta i traditionella miljöer och på distans.