Fossilfri och förnyelsebar el

Inom Pulsenkoncernen är all elkonsumtion sedan flera år fossilfri. Sedan januari 2020 används dessutom enbart förnyelsebar energi i Pulsens egna fastigheter.

Sett över hela koncernen och året kom 75 procent av konsumtionen från förnyelsebara källor, och den andel som idag inte är förnyelsebar kommer från kärnkraft. Pulsenkoncernen arbetar kontinuerligt med projekt för att minska vår elförbrukning och samtidigt öka andelen miljövänlig el i de olika verksamheterna.Elförbrukning i koncernens verksamheter maj 2019 - april 2020

Bolag

Förbrukning kWh

Varav förnyelsebar el

Varav fossilfri el

Pulsen AB,
Pulsen Data-bolagen,
Pulsen Fastigheter

2 205 682

68%

100%

Pulsen Konferens

244 470

68%

100%

Releasy / Indicate me

491 331

61%

100%

Pedab

256 462

68%

100%

Hjältevadshus

(Klimatklok el)

1 124 751

100%

100%

SUMMA

4 322 696

75%

100%