Framtidens entreprenörer börjar sin resa i dag

Entreprenörskap finns djupt förankrat i Pulsens historia och i vår värdegrund. Därför är det självklart för oss att uppmuntra och utveckla framtida entreprenörer.

Under året har vi därför bland annat varit diamantsponsor till Entreprenörsprogrammets vänner, en stödorganisation till Entreprenörsprogrammet vid Sven Eriksongymnasiet i Borås.