Jakob laddar för hållbart resande

För att förenkla för medarbetarna och skapa bättre förutsättningar att utöka Pulsens tjänstebilsflotta med el- och hybridbilar har vi under året satt upp ett antal laddstolpar vid huvudkontoret i Borås, utöver de som redan finns på Stockholmskontoret. På så vis vill vi bidra till att fler kan ta steget mot ett hållbart resande.

– Om el- och hybridbilar ska få ett brett genomslag behövs inte minst en infrastruktur som gör det enkelt för användarna. Med laddstolpar på Pulsenområdet har det blivit väldigt smidigt för mig att köra elbil, kommenterar Jakob Unfors, Investment Manager på Pulsen.