Källsortering på bred front på Pulsenområdet

Återvinning och kretslopp påverkar inte bara Pulsen Konferens utan är lika viktigt inom alla verksamheter. De flesta vill naturligtvis göra rätt och vår ambition är att göra det så enkelt som möjligt att lyckas med det.

Därför har vi byggt en källsorteringsanläggning på Pulsenområdet i Borås som förenklar avfallshanteringen för alla kontor i området. Med gemensamma krafter och smarta lösningar minskar vi vår påverkan på miljön.