Långsiktighet i relationer och i affärer

Pulsen grundades år 1964 och är idag Sveriges mest erfarna techbolag. Redan från start har långsiktighet varit del av företagets kärna och ambitionen har varit att göra affärer som skapar fördel för alla parter.

Genom detta har mångåriga relationer med kunder, samarbetspartner och medarbetare byggts upp och fördjupats. Långsiktighet har också präglat den ekonomiska tillväxten.


Den familjeägda koncernen har en stabil grund som möjliggör satsningar och utveckling ur ett längre perspektiv, med hållbarhet både i ekonomi och i relationer.