Utskrifter minskar över tid

Det papperslösa samhället har ännu inte inträffat, men utskrifter är en aspekt av kontorsarbete som kan påverkas direkt och påtagligt. Mängden utskrifter som görs har också lyfts fram av medarbetarna som ett område att se över.

Materialåtgång maj 2019 - april 2020 i form av A4-papper

Bolag

Förbrukning (antal)

Jfr 18/19

Jfr 17/18

Förbrukning (kg)

Jfr 18/19

Jfr 17/18

Pulsen AB,
Pulsen Data-bolagen,
Pulsen Fastigheter,
Pulsen Konferens

185 000

285 000

237 500

925

1425

1187,5

Hjältevadshus

155 000

150 000

160 000

775

750

800

Releasy / Indicate me

617 500

267 500

885 000

3087,5

1337,5

4425

Pedab

245 000

210 000

270 000

1225

1050

1350

Pulsen genomför därför en rad åtgärder för att minska antalet utskrifter inom bolagen, bland annat genom att inga utskrifter sker förrän berörd personal aktiverar utskriften genom sitt kort. Detta ökar även sekretessen kring känsliga utskrifter vilket i sin tur minskar behovet av personliga skrivare.


En ökning har skett under verksamhetsåret genom att vi blivit fler medarbetare, men trenden över tid är minskad pappersförbrukning. För att minska miljöpåverkan av de kvarvarande utskrifterna klimatkompenseras dessa.