Hållbarhetsredovisning 2020/2021

Pulsen Group ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

Då blir våra bolag långsiktigt relevanta för medarbetare, kunder och samhället runt oss.

Pulsen Group jobbar med hållbarhets­arbete på flera fronter.

Vilka insatser våra bolag gör varierar utifrån bransch, men som koncern handlar det om att samla allt hållbarhetsarbete under samma paraply.

Här går det hand i hand med våra grundvärderingar – att utmana, vara personliga, ta ansvar och att jobba långsiktigt.

Genom att arbeta för att verksamheten ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar blir våra bolag långsiktigt relevanta för medarbetare, kunder och samhället runt oss.

Introduktion till Pulsens hållbarhetsredovisning 2020/21

Globala mål, väsentliga hållbarhetsområden, gemensamma värdekedjor för de bolag som omfattas av redovisningen samt en introduktion till Pulsens hållbarhetsredovisning 2020/21

Social hållbarhet

Social hållbarhet

Pulsen Group har under året blivit hållbarhetspartner för Elitfotboll Dam och presenting partner för Elitettan.

Under året har vi gått in i en satsning som vi är mycket stolta och glada över. Pulsen Group har blivit hållbarhetspartner för Elitfotboll Dam, EFD, och presenting partner för Elitettan. Tillsammans ska vi verka för en hållbar utveckling av flick- och damfotbollen.


– Med det här initiativet vill vi gå i bräschen för ett nytt sätt att samarbeta mellan en sportslig organisation och en näringslivsaktör. Vi är övertygade om att det finns en fantastisk utvecklingspotential i damfotbollen som näringslivet har möjlighet att vara med och förverkliga, säger Jonus Bartholdson, vd för Pulsen Group och fortsätter:


– Jag är helt övertygad om att damfotbollen är framtiden. Att svensk damfotboll med begränsade resurser har lyckats ta en position som en av världens ledande fotbollsnationer säger en hel del om vilken stark kultur och vilja som ligger bakom. Vi går in i detta långsiktigt med en tydlig målsättning om att bidra till svensk damfotbolls fortsatta utveckling.

Under året har Pulsen Group besökt över hälften av landets elitklubbar för att förstå deras situation och vilka behov som finns inom sporten. Där har vi mött ett enormt engagemang, många drivna eldsjälar och fått värdefull input kring vilka förutsättningar man har att jobba efter. Vi kommer tillsammans med klubbarna och EFD att jobba hårt för att ge dagens och morgondagens spelare bättre chanser att utvecklas.


Tack vare vårt långa sponsorskap av både IF Elfsborg och Kalmar FF – den förstnämnda sedan 1999 – kommer Pulsen Group in i samarbetet med engagemang, kunskap och ansvarstagande.

 


Jag är helt övertygad om att damfotbollen är framtiden. Vi går in i detta långsiktigt med en tydlig målsättning om att bidra till svensk damfotbolls fortsatta utveckling.

Jonus Bartholdson
VD, Pulsen Group

Ekonomisk hållbarhet

Miljömässig hållbarhet

Minskande elkonsumtion och ökande andel vindkraft.

Inom Pulsen Group är all elkonsumtion sedan många år fossilfri. I våra egna fastigheter används dessutom enbart förnyelsebar energi från vindkraft. Sett över hela koncernen kom under året 96% av konsumtionen från förnyelsebara källor – en förbättring med 21 procentenheter sedan förra året, och den andel som idag inte är förnyelsebar kommer från kärnkraft.

Pulsen Group arbetar kontinuerligt med projekt för att minska vår elförbrukning och samtidigt öka andelen miljövänlig el i de olika verksamheterna. Med hjälp av olika energiinitiativ har vi också minskat förbrukningen sett till hela koncernen. Totalt minskade elkonsumtionen med 9%.

Laddstolpar för ett modernare resande

I takt med att el- och hybridbilar blir allt vanligare på marknaden ser vi det som en självklarhet att utöka möjligheterna för Pulsen Groups anställda att ladda sin bil vid kontoret i Borås.

KRAV-certifierad konferens

För Pulsens restaurang- och konferensverksamhet har hög kvalitet kombinerat med hållbarhet länge varit i fokus. Pulsen Konferens är Borås första KRAV-certifierade lunch- och konferens-anläggning. Parallellt använder man gärna lokalproducerade råvaror, arbetar strukturerat med återvinningsfrågor och för en minskning av matsvinnet, både i produktionen och hos kunderna.