Elförbrukning inom Pulsen Group

Inom Pulsenkoncernen är all elkonsumtion sedan flera år fossilfri. Sedan januari 2020 används dessutom enbart förnyelsebar energi i Pulsens egna fastigheter.

Sett över hela koncernen och året kom 75 procent av konsumtionen från förnyelsebara källor, och den andel som idag inte är förnyelsebar kommer från kärnkraft. Pulsenkoncernen arbetar kontinuerligt med projekt för att minska vår elförbrukning och samtidigt öka andelen miljövänlig el i de olika verksamheterna.Elförbrukning i koncernens verksamheter maj 2020 - april 2021

Bolag

Förbrukning kWh

Varav förnyelsebar el

Varav fossilfri el

Pulsen AB,
Pulsen Data-bolagen,
Pulsen Fastigheter

1 896 230

100 %

100 %

Pulsen Konferens

229 476

100 %

100 %

Releasy / Indicate me

487 153

70 %

100 %

Pedab

262 743

100 %

100 %

Hjältevadshus

1 102 170

100 %

100 %

SUMMA

3 977 772

96 %

100 %

Pulsen Group - total elförbrukning