Kraftigt reducerade utskrifter

Under pandemin har ett stort antal av Pulsen Groups anställda haft goda möjligheter att arbeta på distans. Det har inneburit färre resor till och från arbetsplatsen, men också en stor sänkning av antalet utskrifter.

Tillsammans med digitaliserade arbetsprocesser och tidigare utförda åtgärder som säkrare utskrifter via sitt kort istället för personliga skrivare tar vi viktiga steg mot det papperslösa samhället.

Materialåtgång maj 2020 - april 2021 i form av A4-papper

Bolag

Förbrukning (antal)

Jfr 19/20

Jfr 18/19

Jfr 17/18

Förbrukning (kg)

Jfr 19/20

Jfr 18/19

Jfr 17/18

Pulsen AB,
Pulsen Data-bolagen,
Pulsen Fastigheter,
Pulsen Konferens

77 500

185 000

285 000

237 500

387,5

925

1425

1187,5

Hjältevadshus

110 000

155 000

150 000

160 000

550

775

750

800

Releasy / Indicate me

156 250

617 500

267 500

885 000

781,25

3087,5

1337,5

4425

Pedab

140 000

245 000

210 000

270 000

700

1225

1050

1350

SUMMA

483 750
2418,75