Skogsglänta med ljus i bakgrunden

Pulsen Integration > IAM med Älmhults kommun

IAM med Älmhults kommun

”Vi är imponerade av Älmhults kommun med tanke på deras storlek – en omfattande satsning, en tydlig långsiktig målmedvetenhet och lösningar som gett stora effekter och det verkar som satsningarna fortsätter med samma mål-medvetenhet.” säger Per Rasck, tjänsteansvarig Identitet och Access på Pulsen.

Vad var deras utmaning?

År 2014 bestämde sig Älmhults kommun för att göra en förstudie i syfte att förenkla administrationen av IT- konton. Utmaningen var att de såg en markant ökning av antalet användare som skulle administreras dagligen. Tid som IT-enheten fick lägga på ett många gånger monotont arbete, vilket inte gav något mervärde för verksamheten. Dessutom tog det energi ifrån viktigt utvecklingsarbete.

 

Samtidigt fanns ett behov att införa ett intranät som visade relevant information för respektive användare. Det behövdes en lösning som på ett smartare presenterade information baserat på den roll man hade i kommunen.


Förstudien resulterade i en satsning på en identitetslösning (IDM) och på ett gemensamt resursnät för att hantera alla maskinrelaterade tjänster.

 

Vår lösning

Lösningen som implementerades tillsammans med Pulsen befinner sig idag på en intern version 3.0. IT-enheten administrerar inga konton längre utan det sker genom en integration med Personalsystemet vilket Personalenheten ansvarar för.

 

Vad sköts med automatik?

  • IDM hanterar användare i fyra katalogtjänster
  • IDM uppdaterar och hämtar information från hänvisningssystem. Anknytningsnummer från hänvisningssystemet förser adressboken i mailsystemet med rätt information.
  • IDM uppdaterar även data i personalsysteme
  • IDM förser katalogtjänsten med mobilnummer så att tvåfaktorsinloggning kan användas för åtkomst av intranät utifrån.
  • IDM är kopplad till Q-ID vilket innebär att alla personuppgifter är kvalitetssäkrade mot folkbokföringen (vilket b.la är ett krav för HSA-anslutning)
  • IDM skapar och uppdaterar alla elevkonton genom koppling till IST Extens


Vilka blev fördelarna?

Effekten på implementerad lösning är redan märkbar. Alla vet vad som gäller med kontohanteringen och samtliga är väldigt nöjda. Lämnar man in anställningsbevis i tid så får man ut sina konton per automatik. Alla konton har samma namnstandard vilket underlättar hanteringen avsevärt.


Kvalitetssäkring av personuppgifter bidrar till högre kvalité av persondata eftersom konton automatgenereras och arbetsledarna får e-post om användarinformationen. Detta medför att IT-enheten aldrig behöver göra någon handpåläggning när konton skapas.


IT-enheten jobbar numera med ITIL som ramverk för IT-verksamheten. Detta bidrar en högre kvalitet och tydligare leveranser (SLA:er) till kommunens verksamheter. Eftersom identitetshantering numera är automatiserad så kan de lägga all energi och fokus på att vara med och hjälpa kommunens förvaltningar att ta fram IT-lösningar som ökar effektiviteten och som i sin tur ger mer nöjda och gladare medborgare.

 

Vad blir nästa steg?

Kommunen har ansökt om att hantera integrationen till HSA (katalog för att använda nationella IT-tjänster inom vården) själva genom en automatisk integration med sin IDM-lösning. Denna integration är unik i sitt slag.


Nästa steg är att bygga en beställningsportal baserat på IDM för användare och chefer. Här skall de anställda kunna beställa allt från datorer, telefoner, förbrukningsmaterial till olika former av applikationer och behörigheter. I de fall chefens godkännande behövs så sker det genom ett workflow som säkerställer att beställningen är korrekt. När beställningen är genomförd skall processen så automatisk som möjligt skapa det som är beställt. Allt för att användarna skall få en enklare vardag och kunna koncentrera sig på utveckling av verksamheten.

Vill du veta mer om lösningen för Älmhults kommun?

KONTAKT

Käbi Hansson

Key Account Manager

Pulsen Integration AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen