Lantmäteriets logga

Pulsen Integration > Mer affärsvärde och sparad arbetstid

Mer affärsvärde och sparad arbetstid

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Det är till dem du vänder dig med din ansökan om lagfart för att registrera dig som ägare av en fastighet m.m.

Lantmäteriets e-tjänster är omtyckta och välanvända. Deras självservice är väl utarbetad och det finns många e-tjänster att tillgå på deras webbplats och som underlättar medborgarens vardag. Pulsens roll är att de har levererat all identitetshantering och webbaccesslösning. Nu har Lantmäteriets största kund, Handelsbanken börjat använda Pulsens lösning för E-ansökan.

Vad var deras utmaning?

En av utmaningarna med att ansluta större kunder är att hantera användar-administrationen på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Traditionellt har detta utförts via e-post eller telefon i flera led vilket har inneburit långa ledtider vilket skapar stor frustration hos användaren, speciellt när det blir andra användarnamn och/eller lösenord än de är vana vid från sina egna system. Allt detta medför stora kostnader i form av tidsåtgång för de större organisationernas servicedesk, chefer och medarbetare. Hur skulle vi kunna möta kundernas krav på ökad smidighet och hur skulle vår användarhantering kunna bli så transparent som möjlig?

 

Vår lösning

I vår lösning till Lantmäteriet, fick vi använda oss av ny teknik, valet blev SAML 2.0, ett federations-protokoll, vilket är en industristandard för att lösa behörighetsadministration närmare slut-användaren med mindre ledtider och utan att synas för slutanvändaren. Hela konceptet går egentligen ut på att vi definierar hur mycket vi litar på Handelsbankens behörighetshantering. När användaren kommer till E-ansökan tittar vi om kontot har blivit godkänd av Handelsbankens behörighetssystem att komma in på E-ansökan, om så är fallet skapas användaren lokalt i systemets behörighetssystem och användaren loggas in.

 

Detta betyder att Pulsen med hjälp av den uppsatta lösningen har givit Handelsbankens behörighetsgrupp möjligheten att skapa användare hos Lantmäteriet, utan att de manuellt behöver göra någonting, detta medför att man tar bort en massa handläggningstid för ärendet. Genom att användaren inte får någon inloggningsruta då autentiseringen sker mellan behörighetssystemen, har vi även löst stora delar av transparensen. Lantmäteriet har så kallad Single Sign-on, mellan Handelsbanken och E-ansökan.

 

Vilka blev fördelarna?

Med denna lösning kan vi påvisa effekthemtagningen av användar-administrationen, detta är ett bra exempel på hur vi kan lyssna på verksamheten och leverera affärsvärde som kan återanvändas för att skapa mer affärsvärde.

 

Sparad arbetstid

I skrivande stund har det skapats cirka 600 konton per automatik via E-ansökan. En normal handläggning med alla inblandade tar normalt cirka 10 minuter. Lösningen har med andra ord redan effektiviserat bort 100 timmars arbete och höjt kvaliteten på tjänsten vi levererat avsevärt.

 

Vad blir nästa steg?

Konfiguration av Sentinel log manager, Secure login osv.

Vill du veta mer om lantmäteriets lösning?

KONTAKT

John Torgersson

Interim VD

Shibuya AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen