Två barn som är i skolan och arbetar

Pulsen Integration > Så gav vi makten tillbaka till skolan

Så gav vi makten tillbaka till skolan

Så hur kan man ge elever och skolpersonal större frihet samtidigt som man effektiviserar deras arbete? Jo, genom att samla allt de behöver i en och samma samarbetsportal. Vi hjälpte skolor i tre kommuner att komma igång med Office 365, och ett helt nytt sätt att kommunicera.

Vad var deras utmaning?

De tre kommunerna var Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Innan vårt samarbete hade skolorna i områdena använt flera olika portaler för att samarbeta och kommunicera. En lösning som varken var effektiv eller ekonomiskt försvarbar. Deras tidigare lösningar satte käppar i hjulet för alla – för eleverna i skolarbetet, för lärarna när de ville föra en diskussion eller lägga upp information och inte minst för IT-avdelningen. Istället för att fokusera på att administrera och utveckla ett system behövde de agera stöd i arbetet med flera system.

 

Vår lösning

Så det vi först och främst hjälpte kommunerna med var att förena allt skolorna behövde för att kunna kommunicera, arbeta, plugga, ställa frågor och ge svar på en och samma plats. Och det gjorde vi genom att rikta all uppmärksamhet på de som skulle använda lösningen. ”En verksamhet som får vara med och bestämma hur, och med vad, de ska arbeta blir också engagerad på ett helt annat sätt än om någon annan tar besluten åt dem.” säger Anders Siljeholm. Han är IT-chef för de tre kommunerna, och har varit drivande under hela arbetet med att förändra IT-strukturen. Hela kommunsatsningen har utgått ifrån vilka behov skolorna har. Och det var skolorna själva som har fått beskriva hur de vill jobba – sedan har lösningen anpassats efter det.

En verksamhet som får vara med och bestämma hur de ska arbeta blir också engagerad på ett helt annat sätt.

Anders Siljeholm, IT-chef för SML

Office 365 för skolan

De funktioner som skolorna efterfrågade kunde de sedan hitta i sin nya skolportal. Det är en skräddarsydd lösning som är baserad på Office 365 och byggd i SharePoint. Med den nya portalen får eleverna och personalen tillgång till de senaste versionerna av Microsofts programvara. Dessutom är Mailfunktionen och Lync i Office 365 helt sammankopplad med skolornas interna e-postfunktion.

Skolorna i Sotenäs, Munkedal och Lysekil kan nu använda sig av en plattformsoberoende portal som de har varit med och utformat. Samtidigt som de fick en lösning som följer Datainspektionens direktiv och lagstiftning. Inloggning, lagring av information i molnet och all kommunikation är behörighetsstyrt och sker alltid säkert. ”Sist men inte minst har de också kunnat erbjuda en anpassad lösning för användarutbildning och förvaltning. Tillsammans med Eventful och ComAround levererar Pulsen en unik helhetslösning för kommuner och skolor som vill använda Office 365” säger Anders SIljeholm.

 

Nästa steg för skolorna

Efter att skolportalen blev tillgänglig för grundskolorna i de tre kommunerna har både yngre och äldre elever såväl som vårdnadshavare blivit en del av den regionala IT-satsningen. Den sistnämnda gruppen kommer att få tillgång till skyddad information – även de på ett säkert och smidigt sätt. Och gymnasieskolan har nu fått en helt egen skolportal, som är anpassad efter deras krav på lagring, kommunikation och vilka program de behöver ha tillgång till. För de yngres del så handlar det om en bloggsatsning för förskoleverksamheterna, där man kommer att blogga om vad som är på gång och dela med sig av information till de som är intresserade av verksamheten.

Vill du veta mer om Pulsens lösning till SML?

KONTAKT

John Torgersson

Interim VD

Shibuya AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen