Gult rapsfält med skog i bakgrunden

Pulsen Integration > Ett transparent samarbete som gav säker identitetshandling

Ett transparent samarbete som gav säker identitetshantering

Över 60 000 människor är anställda av Region Skåne och varje dag behöver de få tillgång till en stor mängd information via sina användarkonton. Pulsen möjliggjorde att informationen blev tillgänglig på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt.

En region i säkert förvar

– Region Skåne är en stor organisation, med höga krav på säkerhet vid inloggning, där vår lösning behövde leva upp till de kraven, säger Olof Ottensten som är IAM Architect på Pulsen.


Pulsens första steg var att gå igenom regionens krav och bestämma vad man ville utföra tillsammans. Det resulterade i ett lösningsförslag som låg till grund för resten av arbetet. Varje steg stämdes sedan av mot regionens krav, parallellt med att Pulsens och Region Skånes egen IT-personal testade systemet löpande. Allt för att bytet mellan det tidigare och nya systemet skulle ske så smidigt som möjligt.

Ett samarbete mellan många parter

Redan innan Pulsen blev en del av projektet stod det klart att systemet skulle baseras på FIM – Forefront Identity Manager, som är Microsofts plattform för självbetjäning inom identitetshantering.


– Det finns en stor komplexitet bakom FIM. Det krävs både stor kunskap och erfarenhet, men det är marknadens bästa produkt för Identity Access Management, säger Michael Pildahl som är Senior Project Manager på ProgressLEAD. Han hade rollen som projektledare och arbetade med Region Skåne, Pulsen och Microsoft för att få den nya lösningen på plats för de anställda.

Det fanns ett stort engagemang hela vägen igenom processen och det fanns ett otroligt stöd från våra partners Pulsen och Microsoft

Michael Pildahl, Senior Project Manager på ProgressLEAD

Renodlade, automatiserade miljöer

Eftersom Region Skåne redan arbetade med annan mjukvara som är licenserad via Microsoft så blev detta även ett tillfälle för dem att renodla hela sin interna, digitala miljö. Samtidigt automatiserades en hel del av de funktioner som tidigare hade varit manuella i det interna systemet. Vilket exempelvis förenklade processen kring ärendehantering. Resultatet blev ett effektivt system som hjälpte Region Skåne att minska sina kostnader för drift och underhåll.

Ett gemensamt mål

När lösningen var driftsatt och färdig under början av 2014 fanns en extra stor personalstyrka på plats för att kunna ta emot eventuella frågor eller samtal om brister. Men det gjordes inte en enda felanmälan från de tiotusentals användare som loggade in i den nya plattformen.


– Slutanvändarna märkte inte ens av att bytet hade skett. Det hade gjorts helt sömlöst och projektet blev väldigt lyckat, säger Jörgen Stark som var beställaren på Region Skåne där han är katalogansvarig. Han ser stora möjligheter i att ta projektet och samarbetet vidare framöver. Nästa fas kommer bland annat gå ut på att vidareutveckla de automatiserade tjänsterna som regionen har tillgång till.


– Projektet präglades av stort engagemang, prestigelöshet från alla håll och med skarpt fokus på mål och resultat, avslutar Jörgen Stark.

Vill du veta mer om Region skånes lösning?

KONTAKT

John Torgersson

Interim VD

Shibuya AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen