Bild över skärgård med liten stad

Pulsen Integration > Tre kommuner - en gemensam satsning

Tre kommuner – En gemensam satsning

I kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil (SML) behöver både personal och skolelever kunna nå information och digitala verktyg säkert och effektivt. Därför hjälpte vi dem genomföra en förstudie under 2013, för att kunna införa en ny, gemensam IT-plattform.

Kommunernas utmaning

Sotenäs, Munkedal och Lysekil behövde införa en automatiserad lösning för identitetshantering. Den behövde fungera för anställda och elever i alla tre kommuner, samtidigt som den även behövde vara kvalitetssäkrad mot Skatteverket för en ökad datakvalitet och minskad manuell kontoadministration.

Vår nya lösning

Efter att förstudien var avslutad hade vi och de tre kommunerna bestämt oss för att ta fram en lösning baserad på FIM - Forefront Identity Manager, som är Microsofts plattform för självbetjäning inom identitetshantering. Samtidigt levererade vi även en gemensam katalogtjänst, Microsoft Active Directory, för Sotenäs, Munkedal och Lysekil.


En mångsidig plattform för SML

Med hjälp av den FIM-baserade lösningen har även automatisk livscykelhantering implementerats för de tre kommunerna. Plus att FIM kan hantera multipla anställningar och placeringar för både personal och elever i regionen.


FIM-lösningen är dessutom kopplad till Pulsen Quality ID, som ser till att alla personuppgifter kvalitetsäkras mot Skatteverkets folkbokföringsregister. Därtill skapas och uppdateras alla konton för både personal och elever via kopplingar mot personalsystemet Heroma och elevsystemen Procapita och IST Extens.

 

Tack vare FIM kan de tre kommunernas data även synkroniseras mot Exchange och Office 365 samt hantera rättighetsstyrning, med hjälp av en dynamisk gruppadministration mot katalogtjänsten.

Tillsammans med Pulsen fick vi ut ett högkvalitativt resultat och spårbarhet tack vare ett bra och flexibelt införande

Anders Siljeholm, IT-chef för de tre kommunerna

Alltid uppdaterat

På samma sätt som multipla anställningar enkelt kan hanteras av identitetslösningen tas även rättigheter till informationen bort vid förändringar och avslut. Genom en etablerad identitetsplattform med ett regelverk kombineras hög IT-säkerhet med effektiviserade processer. E-postadresser uppdateras för personalen, klasslistor förändras, läggs till eller uppdateras för eleverna. Användaruppgifter skickas till relevanta chefer eller klassföreståndare – och allt sker automatiskt. Det har hjälpt de tre kommunerna att fokusera på att effektivisera sina system och öka kvaliteten på plattformen.

Nästa steg för SML

Vidarutvecklingen av identitetslösningen pågår nu till att bland annat kunna hantera automatisk licenshantering för Office365. Inom ramarna för plattformen kommer de tre kommunerna även kunna administrera personer med skyddad identitet och TF-personnummer (tillfälliga personnummer) på ett mer dynamiskt och automatiserat sätt.

Vill du veta mer om lösningen i SML?

KONTAKT

John Torgersson

Interim VD

Shibuya AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen