Dator som söker på Google med kaffekopp i bakgrunden

Pulsen Integration > Enkel användar-hantering för Skolan

Enkel användar­hantering för skolan

När skolverksamheten i Kristinehamns kommun utvärderade olika IT-samverkans plattformar så bestämde man sig för att satsa på Google for Education. Målet var att alla lärare och elever skulle finnas i plattformen med ett eget konto och med fördefinierade samverkansgrupper och det skulle gå snabbt. Med nästan 5000 lärare och elever så behövdes effektiv lösning med hög grad av automation. Valet föll på Pulsen Control ID.

 Kristinehamns kommun IT-verksamhet har under de senaste åren utvecklats i snabb takt. Alla anställda har fått en modern plattform som gör det enklare för kommunen att hantera nya utmaningar i framtiden. Krav på enkelhet och standardisering har varit några av ledorden. Samtidigt som denna process pågått har skolverksamheten utvärderat olika samverkansplattformar för att kunna utveckla arbetet mellan elever och lärare – arbetssätt som naturligt stödjer och förenklar den pedagogiska verksamheten.


Pulsen Control ID stödjer dagligen Kristinehamns kommun med att enkelt hantera användare i Google, men lösningen innehåller även andra funktioner. Lärare och elever använder samma konto både lokalt och externt i Google. Hela livscykelhanteringen stöds – skapa, förändra och avsluta konton. Det finns speciallösningar som löser kopplingen till Google, men vi ville inte låsa in oss utan snarare ha ett verktyg som kan lösa hela vårt systempussel, säger Michael Örnstedt IT-strateg Skolförvaltningen.


Självservice för att hantera lösenordsåterställning och lösenordbyte ingår i lösningen. För elever i de lägre åldrarna så kan läraren hjälpa sina elever om lösenordet skulle ha glömts av och förändringen slår igenom direkt. Lösningen innehåller nu också stöd för skolfederation.

 

Syftet är att ge lärare och elever tillgång till fler och bättre digitala resurser via nätet. Både skolhuvudmän och leverantörer ansluter sig till Skolfederation. Det ska vara lätt att komma åt och användandet ska endast kräva ett minimum av administration samtidigt som höga säkerhetskrav ska ställas. Lösningen med Pulsen Control ID innebär att Kristinehamn nu fullt ut kan dra nytta av Skolfederationens alla möjligheter.

 

Kristinehamns kommun är nöjda med att funktioner i Pulsen Control ID kontinuerligt utvecklas, både i stort och i smått. Detta gör att lösningen blir framtidssäkrad utan investeringar i stora projekt behövs. Nästa steg är att elever från Storfors kommun (Kristinehamn och Storfors har en gemensam IT-enhet) även kommer ansluta till lösningen.

 

Funktioner i Pulsen Control ID för elever och lärare

 

  • Anslutning mot Skolsystem (Pro Capita, Extens, mm) för inhämtning av info om studerande
  • Skapande av konto och grundbehörigheter i Active Directory baserat på utbildningstillhörighet
  • Uppdatering av Active Directory och Office 365/Google for Education vid förändringar i Skolsystem
  • Automatiskt skapande och löpnande förändringar av grupper för samarbetsytor i Google/O365 baserade på skola och klass/undervisningsgrupp utifrån info i elevadministrativt system.
  • Självservice av identitetsuppgifter för studerande (lösenordsåterställning)
  • Möjlighet till delegerad lösenordshantering för Pedagoger – kan hjälpa elever
  • Automatisk synkronisering och skapande av användarkonto för studerande i Google/Office 365 och tillgång till Google Education/Office365
  • Automatisk förändring och avslut av användarkonto i Google/Office 365 baserat på info från Skolsystem
  • Rapport på antalet användare i Google/O365 månadsvis (möjlighet till hantering av licenstyper Office 365

Vill du veta mer om Kristinehamns IT-lösning?

KONTAKT

John Torgersson

Interim VD

Shibuya AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen