Alingsås Kommuns stadsvapen

Pulsen Integration > Förvaltningen kan nu fokusera på verksamheten

Förvaltningen kan nu fokusera på verksamheten

Motivet för att införa denna lösning är att förvaltningarna ska kunna fokusera på kärnverksamheten då IT-enheten nu levererar datorer och plattor som tjänst. Sedan tidigare har användarkonton och serverdrift varit tjänster.

Frågan för kommunen var, hur ska de göra detta utan att skapa en tung och mödosam administration. Att debitera med manuella rutiner är kostsamt med många olika typer av tjänster i stora volymer och de ständiga förändringar i antal användare och nyttjandegrad som förekommer i

en kommun.


Därför har IT-enheten tagit fram ett debiteringssystem för tjänstekatalogen så att förvaltningens ekonomer och cheferna i verksamheten kan se exakt vad de betalar för.


Genom att samköra data från olika datakällor kopplas användare ihop med utrustning och tjänster. Systemet automatiserar debiteringen genom att genererar bokföringsorders som skickas in i ekonomisystemet.


Nyttoeffekterna är att verksamhetschefer och ekonomer kan i detalj se vad IT-utrustning och IT-tjänster kostar och chefer kan budgetera bättre då redovisning sker per månad. IT-enheten kan fokusera på drift och utveckling då vi har god struktur som ger tidsvinster samtidigt som administrationen nu är ett minimum genom ett automatiserat debiteringssystem.


Vi tror att detta är en relativt unik lösning i kommunsverige. Det som gör den intressant för

många andra kommuner är tjänstekatalogservern att den är byggd i öppen källkod och med öppna specifikationer och därmed kan återvändas.


Man kan se tjänstekatalogsystemet som en intern e-tjänst.

 

Teknisk beskrivning:

Med hjälp av Net-IQ:s metakatalog generas konto baserad på information som finns i personalsystemet och elevsystemen. Inventariesystemet DuoStation innehåller utrustning och information om denna hämtas med hjälp av Mule ESB. Data om konton, hårdvara och övriga tjänster sparas i en Maria DB databas i en egen server (LAMP).


Tjänstekatalogservern hanterar all logik. Den hämtar upp och analyserar informationen om användare och produkter och trycker in slutresultatet i en debiteringstabell som vi filöverföring förs över till ekonomisystemet.

Vill du veta mer om denna lösning?

KONTAKT

Käbi Hansson

Key Account Manager

Pulsen Integration AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen