Man och kvinna skapar hand

Pulsen Integration > Mölndals Stad lanserar "Nyanställnings-processen"

Mölndals stad lanserar "nyanställningsprocessen"

Alla som har varit involverad i en rekrytering vet att det kan vara både tidskrävande, kostsamt och innebära en massa administration för redan hårt belastade chefer. Det blir allt vanligare att kommuner vill effektivisera denna process för att få mer tid att lägga på verksamheten.

Dubberarbetet försvann med Pulsens lösning

Mölndals stad fick nog av alla tidskrävande formulär och dubbelinmatningar och började att skissa på den egna processen som automatiserade flöden med hjälp av Pulsen och processmotorn Barium. Målet var att chefen enbart skulle fylla i den gemensamma informationen kring den anställde en gång och sedan beställa telefoni, IT-utrustning, behörigheter med mera i ett och samma formulär. Detta skulle resultera i att man kunde eliminera sex stycken moment som chefen tidigare gjorde.

 Denna e-tjänst kommer att avsevärt underlätta för chefer när en ny medarbetare ska anställas.

 Annika Samuelsson, chef för utveckling och förvaltning på IT-avdelningen

– Mölndals stad tar ytterligare ett kliv i digitaliseringen och lanserar nu en ny intern e-tjänst. Denna e-tjänst kommer att avsevärt underlätta för chefer när en ny medarbetare ska anställas, säger Annika Samuelsson, chef för utveckling och förvaltning på IT-avdelningen

Mölndals stad har varit noga med att poängtera att detta är version 1.0 av nyanställningsprocessen och att de kommer vidareutveckla processen under året. Redan nu har det kommit in ytterligare önskemål om funktionalitet som kommer att läggas in.


– Vidare har vi planer på att knyta ihop processen med Q-ID för att effektivisera och kvalitetssäkra informationen ännu mer, fortsätter Annika Samuelsson.


– Det är verkligen jätteroligt att få komma igång och arbeta med den här processen tillsammans med Mölndals Stad. Mölndal har valt ett bra arbetssätt, att dela upp det i delleveranser, för att säkerställa kvalitet och få med alla på banan. Nu väntar ett spännande arbete med att utveckla processen för att underlätta för användarna, säger Rosita Berg som är process- och strategikonsult på Pulsen.

Vill du veta mer om Mölndals lösning?

KONTAKT

Käbi Hansson

Key Account Manager

Pulsen Integration AB

KONTAKTA OSS

Besöksadress - huvudkontor:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås


Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: faktura@pulsen.se


Alla kontor >

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Officiellt Twitterkonto för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen
Officiell Youtube-kanal för Pulsen